מלון אורחים- ג'לאל אלדין רומי

להיות אנוש

זה כמו מלון אורחים

כל בוקר אורח חדש

שמחה, דכאון, עליבות

איזו מודעות רגעית באה

כאורח לא צפוי

 

קבל את כולם בברכה

גם אם הם קהל יגון

שינקה ביתך בשצף מרהיטיו

עדין קבל כל אחד בכבוד

הוא עשוי לנקות את פנימיותך

לטובת עונג חדש

 

 המחשבה האפלה, הבושה, הזדון

צחק לקראתם בדלת

והזמן אותם פנימה

הודה על כל הבא באשר הוא

כי כל אחד נשלח

כמדריך ממעל